Medlemmar

Bjärnums manskör 

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"

Medlemskap


Aktiva medlemmar

Ett medlemsskap för aktiva medlemmar kostar 150 kronor per år.


Passiva medlemmar

Medlemsskap för passiva medlemmar kostar 100 kronor per person och år.Medlemmar


Aktiva medlemmar

Klicka här


Passiva medlemmar

Vi tackar alla för det stöd som ni ger vår kör.


Hedersmedlemmar

Hedersmedlem blir man efter 35 års medverkan. För närvarande har vi 8 hedersmedlemmar:   


  •     Alf Andersson, Bjärnum
  •     Knut-Arne Hansson, Bjärnum
  •     Karl-Åke Jakobsson, Bjärnum
  •     Kaj Nilsson, Hässleholm
  •     Curt Nilsson, Stavshult, Vittsjö
  •     Lennart Wrighed, Bjärnum
  •     Rune Hellgren Bjärnum
  •     Rolf Lööv BjärnumKörens styrelse för 2019:

Ordförande: Lars Klinthäll

Kassör: Karl Lundh

Sekreterare: Bo Johansson

1:e dirigent: Curt Nilsson

2:e dirigent: Karl Lundh

V. ordf.: Alf Andersson

Övriga styrelseledamöter: Alf Andersson, Curt Nilsson och Roland Gustavsson.