Kontakta oss

Bjärnums manskör 

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"

Ordförande Anders Svensson

Telefon: 0451-17091

E-post: 045117091@telia.com


Sekreterare Anders Svensson

Telefon:0451-17091

E-post: 045117091@telia.com


Dirigent Curt Nilsson

Telefon: 0702 546 768


Kassör Kalle Lundh

Telefon: 0703 522 738

E-post: kalle@pedkl.se

             


                Bjärnums manskörs ordförande Anders Svensson