Bildbank

Bjärnums manskör 

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"