Medlemmar

Bjärnums manskör

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"

MedlemmarAktiva medlemmar


Klicka här


Passiva medlemmar


Vi tackar alla för det stöd som ni ger vår kör.


Hedersmedlemmar


Hedersmedlem blir man efter 35 års medverkan. För närvarande har vi 6 hedersmedlemmar:   


  •     Alf Andersson, Bjärnum
  •     Knut-Arne Hansson, Bjärnum
  •     Karl-Åke Jakobsson, Bjärnum
  •     Kaj Nilsson, Hässleholm
  •     Curt Nilsson, Stavshult, Vittsjö
  •     Lennart Wrighed, BjärnumKörens styrelse för 2018:

Ordförande: Curt Nilsson

Kassör: Karl Lundh

Sekreterare: Anders Svensson

1:e dirigent: Curt Nilsson

2:e dirigent: Karl Lundh

V. ordf.: Alf Andersson

Övriga styrelseledamöter: Lars Klinthäll, Roland Gustavsson, Ola Lundin och

Rolf Lööf.

Medlemskap


Aktiva medlemmar

Ett medlemsskap för aktiva medlemmar kostar 150 kronor per år.


Passiva medlemmar

Medlemsskap för passiva medlemmar kostar 100 kronor per person och år.