Medlemmar

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"

Medlemmar

 

Aktiva medlemmar

Klicka här

 

Passiva medlemmar

Vi tackar alla för det stöd som ni ger vår kör.

 

Hedersmedlemmar

Hedersmedlem blir man efter 35 års medverkan. För närvarande har vi 6 hedersmedlemmar:

 

  • Alf Andersson, Bjärnum
  • Knut-Arne Hansson, Bjärnum
  • Karl-Åke Jakobsson, Bjärnum
  • Kaj Nilsson, Hässleholm
  • Curt Nilsson, Stavshult, Vittsjö
  • Lennart Wrighed, Bjärnum

 

 

Körens styrelse för 2018:

Ordförande: Curt Nilsson

Kassör: Karl Lundh

Sekreterare: Anders Svensson

1:e dirigent: Curt Nilsson

2:e dirigent: Karl Lundh

V. ordf.: Alf Andersson

Övriga styrelseledamöter: Lars Klinthäll, Roland Gustavsson, Ola Lundin och

Rolf Lööf.

Medlemskap

 

Aktiva medlemmar

Ett medlemsskap för aktiva medlemmar kostar 150 kronor per år.

 

Passiva medlemmar

Medlemsskap för passiva medlemmar kostar 100 kronor per person och år.