Kontakta oss

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"

Ordförande Anders Svensson

Telefon: 0451-17091

E-post: 045117091@telia.com

 

Sekreterare Anders Svensson

Telefon:0451-17091

E-post: 045117091@telia.com

 

Dirigent Curt Nilsson

Telefon: 0702 546 768

 

Kassör Kalle Lundh

Telefon: 0703 522 738

E-post: kalle@pedkl.se

 

Bjärnums manskörs ordförande Anders Svensson